# Aktuality

publikováno: 12.5.2020 DESATERO CHOVÁNÍ NA HŘIŠTI

Od 11. května se opět rozvolní pravidla pro sportování na území České republiky. Aktualizovali jsme tedy pro naši členskou základnu desatero týkající se amatérského fotbalu!

 

Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

 

* Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků)

* Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská utkání, která se nezadávají do IS, nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR.

* Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.

* Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.

* Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

* Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.

* Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

* Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.

* Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

* Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání.

 

Jan Pauly - generální sekretář FAČR

Foto 1