# Historie hředelské kopané

# Malé ohlednutí do historie hředelské kopané

"Novodobý" hředelský fotbalový klub nebyl ve vsi pod Džbánem průkopníkem této hry. Z dochovaných materiálů, dokumentů a dobových fotografií, ale i ze vzpomínek bývalých hráčů, funkcionářů, fandů a pamětníků, lze snadno doložit, že se fotbal ve Hředlích hrál ijiž v minulých letech. Vůbec první zmínka o hředelské kopané, kterou můžeme najít v obecní kronice, sahá do roku 1918, kdy tehdejší "Spolek pro pěstování kopané" pořádal v hostinci "U Křížků" věneček.

První již obsáhlejší historické zmínky spadají do roku 1934, kdy se uskutečnilo "I. mistrovství Rakovnicka, III. třídy podbrdské župy". Soutěžní ročník 1934 - 1935 čítal celkem jedenáct mužstev a mezi premiérové účastníky se zařadil i tehdejší SK Hředle, který domácí utkání odehrál již na "svém" hřišti, které bylo slavnostně otevřeno 27. července 1933. Do té doby měli fotbalisté hřiště "Na Vůbci" pouze pronajaté. Z dokumentů, které klubu věnoval pan Miroslav Pancner, je patrné, že se Hředelským úvodní ročník příliš nevydařil. Počáteční výsledkové neúspěchy, které usadily tehdejší SK po dvaceti odehraných kolech premiérového ročníku s hubenými šesti body na samotné dno tabulky, však neměly  na další  fotbalové působení ve vsi pod Džbánem žádný vliv, neboť hředelský SK pokračovaly soutěži i v následujícím ročníku. Hodně zajímavá a divácky hojně navštěvovaná mohla být zejména derby utkání mezi SK Hředle a již neexistujícím SK Krupá. 

V soutěžním ročníku 1942 - 1943 nastupovali Podžbánští v "Podbrdské I. třídě" na dnešní poměry s relativně silnými soupeři, možná i proto nebylo  konečné umístění v tomto ročníku opět příliš lichotivé. O rok později,  v soutěžním ročníku 1943 - 1944, nahradila ve stejné soutěži poslední Řevnice tři nová mužstva. Z tohoto pohledu přibyl SK další divácky atraktivní a zajímavý soupeř - dnes již neexistující "Louštín Krušovice". Bohužel, ani v tomto ročníku nedosáhli Hředelští na lepší než poslední místo.

Nejčerstvější zmínky o historii hředelské kopané tak spadají do let 1968 - 1977. Z dostupných materiálů je patrné, že i přes poměrně početnou fotbalovou základnu, ležela hlavní tíha fotbalového chodu na bedrech několika největších obětavců. Zejména díky jejich obrovskému nadšení a  a úsilí bylo vykonáno mnoho poctivé práce a to nejen v oblasti sportu. Mimo běžné, ale organizačně náročné práce, které bezprostředně souvisely s chodem oddílu,  bylo tehdejšími nadšenci odpracováno nespočet brigádnických hodin, a to nejen na hřišti, ale i pro jiné subjekty. Při plesech konaných sportovci praskala sokolovna ve švech, nezapomínalo se ani na akce pro děti či na pořádání a organizaci zájezdů.

Jedna z posledních schůzek tehdejšího výboru SK se uskutečnila 8. listopadu 1977, během ní se nejvíce diskutovalo o generační obměně hráčského kádru. Přes veškeré úsilí se však  nepodařilo sehnat tolik hráčů, kteří by byli schopni pokračovat v registrovaných soutěžích. Fotbalový klub SK Hředle tak zanikl.

Trvalo pak dlouhých 20 let, než vznikl současný, "novodobý" fotbalový klub. Fotbalový klub, který se svou činností snaží navázat na tradice, které nastolily naši předchůdci.

"Novodobá"  historie hředelského fotbalového klubu napsala své první řádky 21. května 1998, kdy se partička nadšenců, dosud prohánějící fotbalový míč na plácku za školou, rozhodla navázat na tradice svých předchůdců a po více než dvaceti letech fotbalového půstu ve Hředlích podala na Okresní fotbalový svaz v Rakovníku oficiální přihlášku do registrovaných soutěží. 

Miroslav Sláma, Rudolf Šmíd, Jiří Vitner, Tomáš Vitner a Vladimír Hladký, to je pětice jmen, která se o znovuzrození hředelského fotbalu nejvíce zasadila. V euforickém začátku se ke zmiňovaným obnovitelům rychle přidávali i další jedinci, kterým nebyla možnost obnovit fotbalovou tradici ve vsi lhostejná. Na tomto místě je proto nezbytné zdůraznit, že na řešení poměrně složitých záležitostí  souvisejících s obnovou Fotbalového klubu ve Hředlích se výraznou měrou podíleli i někteří hráči, funkcionáři, fanoušci, ale i první sponzoři.

A začátky to rozhodně nebyly jednoduché! V první řadě bylo třeba zprovoznit dvě desítky let nepoužívané, totálně zarostlé a zdevastované původní hřiště a to tak, aby  odpovídalo požadovaným normám. Náročnost takové rekonstrukce vyžadovala delší časový horizont, i proto odehrál nově vzniklý fotbalový klub svoji první sezónu v "kroučovském azylu".

Druhým problémem bylo vytvořit dostatečnou hráčskou základnu, někteří hráči sice začínali "od píky", většinu však bylo potřeba přeregistrovat, což nebyla zrovna laciná záležitost. V té době přispěchali s výraznou pomocí funkcionáři sousedních Mutějovic, kteří do nově vznikajícího hředelského klubu uvolnili na hostování za velmi seriozních podmínek hned několik hráčů, čímž současně odstartovali dlouhodobou vzájemnou spolupráci obou klubů.

Ani vytvořením a stabilizací hráčského kádru však nebylo všem počátečním problémům konec. Chybělo prakticky všechno materiální vybavení - dresy, trenýrky, štulpny, míče. Problematika materiálního zajištění se řešila postupně, v úplných začátcích si musel klub vystačit se staršími dresy, které hráčům věnovalo vedení Chmelu Mutějovice. Definitivně pak byla otázka základního materiálního  zajištění kompletně vyřešena ještě před zahájením první "novodobé" sezóny, a to zejména zásluhou příchodu prvních sponzorů, ale i díky finančním vkladům samotných hráčů.

Bylo toho opravdu hodně, s čímž se museli v začátcích zakladatelé popasovat, mimo hlavní, výše popsané úkoly, bylo potřeba řešit i mnoho dalších dílčích problémů. Díky nesmírnému úsilí všech zainteresovaných se je ale podařilo zvládnout.

Do jaké míry se dařilo i následně - dalších deset let -  můžete zjistit v brožuře, která byla vydána při příležitosti oslav deseti let "novodobé" hředelské kopané.

"10 LET NOVODOBÉ KOPANÉ VE HŘEDLÍCH"

Třiapadesátistránková barevná brožura v kroužkové vazbě a ve formátu A4, která je plná fotografií, zachycuje uplynulých deset let fotbalu ve Hředlích. Mimo hodnocení jednotlivých sezón se v ní lze dočíst i o dokopných, které si postupem času získaly mezi "Hředeláky" velkou oblibu, o brigádnické činnosti, díky které vznikl na okresní poměry ve Hředlích solidní fotbalový stánek, ale i o jiných aktivitách, které fotbalový klub během již zmiňovaných 10 let vyvíjel. Nechybí ani statistické údaje, výčet sponzorů či standarty FK. Jedna z kapitol, která je zaměřena především na historii kopané v obci, je věnována především předchůdcům současného fotbalového klubu.

FK "Traverza" Hředle
Hředle u Rakovníka

Historické výsledky FK Hředle ZDE