# Aktuality

publikováno: 7.4.2020 ROZHODNUTÍ VV FAČR O UKONČENÍ ROČNÍKU 2019/2020

Ke dni 8. 4. 2020 se ukončuje soutěžní ročník 2019 / 2020 ohledně mistrovských a pohárových utkání vyjma soutěží s příslušností k LFA jako řídícího orgánu soutěže (jedná se o 1. a 2. ligu).

 

Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možno, ovšem pouze v souladu s předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy vydanými zejména v souvislosti se šířením nemoci CIOVID-19.

Foto 1